Вътрешни болести

Вътрешни болестиВътрешни болести е специалност, която се занимава с профилактиката, диагностиката, терапията и рехабилитацията при болести на дихателната система (Пулмология), на сърцето и кръвообращението (Кардиология), на храносмилателните органи (Гастроентерология), на бъбреците и отвеждащите пътища отделителната система (Нефрология), на кръвта и кръвообразуващите органи (Хематология), на кръвоносните съдове (Ангиология), на метаболизама и на жлезите с вътрешна секреция (Ендокринология), на имунната система (Имунология), на съединителната тъкан (Ревматология), на инфекциозните болести (Инфектология) и отравянията (Токсикология) както и на туморите (Онкология).

Поради бързото развитие на подспециалностите на вътрешната медицина класическите интернисти (специалисти по вътрешни болести) се изместват от съответните специалисти.

Методи на изследване на вътрешните болести са анамнеза, ЕКГ, ултразвук, доплерово изследване, ехокардиография, трансезофагеална ехокардиография, ендоскопия, лабораторни изследвания, изследвания на костен мозък, катетеризация на сърцето, изследване на белодробната функция и др.

Методите на изследване на специалността показват през последните години тенденция да стават по-инвазивни.

Add a Comment