Анестезиология и реанимация

АнестезиологияАнестезиология и реанимация е наука, която се фокусира върху проблемите на общаТа анестезия в хирургията, интензивни грижи и реанимация.

Реанимация (лат. reanimatio – „оживяване“, „връщане към живот“) е първа помощ, спешна процедура на сърдечен масаж и изкуствено дишане при установяване на (внезапна) загуба на съзнание поради спиране на кръвообращението или дишането (или и двете).

Може да се извърши като в медицинско заведение от специално обучен персонал, така и в извънболнични условия от лица, преминали кратки курсове на обучение.

С развитието на методите на реанимацията се занимава науката реаниматология.

Процедурата съчетава ритмичен физически натиск върху гръдния кош за създаване на достатъчно кръвообращение за поддържане окисляване на мозъка с изкуствено дишане. Натискът върху гръдния кош създава условия за някакво минимално кръвообращение. В повечето случаи целта е да се възстанови кислородното подаване до мозъка за евентуално излизане от шоковото състояние.

Често така се печели време, докато се донесе дефибрилатор – апарат за дефибрилация (сърдечен електрошок). Навременно дефибрилиране може да върне сърдечния ритъм и да възстанови кръвообращението и дишането. Целта на дефибрилацията е да спре за кратко време всички възбудени ритмогенни клетки, за да се даде възможност на основния сърдечен такт генератор в този момент да подаде организиран ритъм.

Add a Comment