Акушерство и гинекология

Акушерство-и-гинекология.Акушерство и гинекология – това е медико-биологична наука. Тя изучава оплождането, бременността и раждането при жената.

Освен това акушерството и гинекологията се занимава с устройството, функциите и заболяванията на женската полова система през периода на бременност, раждане и кърмене; болестите по новородените и заболяванията на млечната жлеза.

Терминът „акушерство“ произлиза от френската дума „Accoucher“ – ражда.

Основната цел на акушерството е да прилага все по-успешни начини за съхраняване и предпазване на здравето на жените и техния плод по време на бременността, раждането и кърменето.

Акушерството е клинична дисциплина, която изучава физиологичните и патологични процеси, протичащи в тялото на жената по време на зачеване, бременност, при раждане и следродов период. Освен това специалността акушерство разработва и методи за раждане, за профилактика и лечение на усложнения на бременността и раждането, заболявания на плода и новороденото.

Add a Comment