Ревматология

РевматологияРевматологията е специалност, занимаваща се с профилактиката, диагнозата, лечението и рехабилитацията на болни от ревматични заболявания.

Ревматологията е клинична специалност.

Специалистите по ревматология трябва да бъдат подготвени за нуждите на практическото здравеопазване. Ревматолозите трябва да притежават съвременни теоретични и практически знания, които да им позволят самостоятелна работа в специализираните ревматологични звена на здравната мрежа.

Ревматологията е подспециалност на вътрешните болести, която изучава възпалителните и дегенеративни заболявания на ставите, костите и меките околоставни тъкани, както и автоимунните заболявания на съединителната тъкан – т.н. колагенози.

Ревматологията лекува:

  • възпалителни ставни заболявания – ревматоиден артрит, псориатичен артрит, болест на Бехтерев, реактивни артрити, артрити след бактериални, вирусни, гъбични или паразитни инфекции.
  • Кристални артропатии – различни видове подагра и псевдоподагра.
  • Дегенеративни ставни заболявания – наследствена множествена артроза, коксартроза, гонартроза, спондилартроза и други артрози.
  • Заболявания на костта – от редките генетични заболявания като остеогенезис имперфекта до честата остеопороза.
  • Мекотъканни околоставни заболявания – много чести възпалителни заболявания на околоставия апарат – периартрити на раменната става, епикондилити, перитрохантерити и други.
  • Системни заболявания на съединителната тъкан- редки, но изключително тежки заболявания, известни като колагенози.

Add a Comment