Пластична дерматология

Пластична дерматологияПластика на нос, пластика на клепачи, лифтинг – всички тези манипулации се извършват от специалистите по пластична дерматология.

Това е нова медицинска специалност, която се занимава с корекции по тялото и лицето с естетическа цел.

Пластичната дерматология е специалност, с която оперативно се променя външния вид и функционалността на човешко.

Някои от тези операции се наричат „възстановителни“ (или само „пластични“).

Възстановителните операции са само за подобряване на здравето на нездрав човек. Или просто за повдигане на самочувствието. Целите на една пластична операция могат да бъдат корекция на физически недостатък/обезобразяване; възстановяване на увредена функция.

Специалността се състои от две взаимносвързани направления: реконструктивна (възстановителна) и естетична хирургия. Отделните направления могат да се практикуват и самостоятелно, но по своя характер те са тясно свързани.

Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на кожата и подкожните тъкани по цялото тяло, на вродени и придобити дефекти на кожата и формите на лицето, тялото и крайниците, както и изгарянията, измръзванията и техните последици. Тази хирургия изисква задълбочени познания по анатомия, физиология, патофизиология, клинична патология, образна диагностика, предоперативно оценяване, постоперативни грижи, интензивни грижи, травма, онкология и трансплантология.

Add a Comment