Паразитология

Паразитология Паразитологията  е  самостоятелна  медицинска специалност, изучаваща паразитите по човека и причиняваните от тях заболявания.

Тя се подразделя на „Медицинска протозоология“, „Медицинска хелминтология“ и „Медицинска арахноентомология“.

Специалистът по паразитология трябва детайлно да познава паразитите при човека като причинители на болести в системата “паразит-гостоприемник”, компонентите на био- и паразитоценоза, влиянието на външната среда за реализиране на цялостните биологични цикли на паразитите и отражението на дейността на човека върху механизмите за разпространение на паразитозите в отделните географски райони и микрорайони.

Паразитологията изследва и подробно паразитните болести като етиология, патогенеза,  патологоанатомия,  имунитет,  клиника,  диагноза, диференциална диагноза, лечение, прогноза, епидемиология, лична и обществена профилактика.

Паразитните болести, широко разпространени в тропическите и субтропическите страни, представляват сериозен здравен проблем и в страните с умерен климат. В последните години, все по-голямо здравно значение придобиват опортюнистичните паразитози, заплашващи живота на имунокомпрометирани пациенти, особено тези със СПИН.

Add a Comment