Оперативна дерматология

Оперативна дерматологияОперативната дерматология е наука, която изучава оперативно болестите на кожата и нейните придатъци. Оперативната дерматология е сравнително нова медицинска наука.

Дермахирургия и лазерна хирургия са специалности, които влизат в рамките на оперативната дерматология.

Затова специалистите по оперативна дерматология, освен че трябва да имат задълбочени познаия по естетича дерматология, то те трябва да имат и хирургични познания.

Лекарите по оперативната дерматология трябва да могат самостоятелно да решават диагнозата и лечението, да диагностицира и лекува болестите на кожата и кожните придатъци.

Освен това оперативната дерматология се занимава с естетичното отстраняване на доброкачествени и злокачествени новообразувания на кожата.

Add a Comment