Обща медицина

Обща медицинаС термините „обща медицина“ се обозначава самостоятелна медицинска специалност, а с „обща медицинска практика“ – специфична медико-социална дейност и вид лечебно заведение.

В много отношения те се отличават от класическите медицински специалности и дейности.

Поради сложното съдържание на общата медицинска практика за осигуряване и измерване на качество на различните видове клинични (диагностика, лечение, рехабилитация), превантивни и медико-социални дейности, извършвани от общопрактикуващите лекари, ще трябва да се използват предварително разработени технологични схеми, указания (guidelines), протоколи и др., които са общи и за останалите медицински специалности.

В България вместо обща медицина масово се използва думата GP – General Practition.

Задължителните дейности, които трябва да извършва един личен лекар са определени в специална наредба. Основната функция е превантивната, т.е. профилактиката.

Add a Comment