Образна диагностика

Образна диагностикаОбразната диагностика е медицинска специалност, която използва образни технологии за диагностична информация относно морфологията, патофизиологията, хистопатологията и функцията при различни болестни състояния.

Тя включва инвазивни методи на диагностика и минимално инвазивни интервенционални методи на лечение под контрола на образните методи.

Специалистът по образна диагностика трябва да може да описва конвенционални рентгенови образи, изработени от рентгенов лаборант или рентгенолог.

Той трябва да може да осъществява образни изследвания с прилагане на контрастни средства – изследване на храносмилателния тракт с бариеви препарати, контрастно изследване с венозно приложение на уроангиографски контрастни средства, съдово-инвазивни изследвания.

Специализацията по образна диагностика включва методите за изследване на различните органи, системи и области в човешкото тяло чрез конвенционалните рентгенови методи, ултразвуковото изследване.

Add a Comment