Нуклеарна медицина

Нуклеарна медицина
Dentist Patient

Нуклеарната медицина е медицинска специалност, която изучава приложението на радиофармацевтиците за диагностични и терапевтични цели.

Радиофармацевтиците са радиоизотоп и помощно химично съединение, които постъпват в човешкото тяло и попадат в специфични органи. Така те се натрупват в тях или взаимодействат със специфични клетъчни рецептори.

Това е раздел на медицината, свързан с използването на радиоизотопи. С тяхна помощ се провежда лечение на различни болести.

Диагностиката се осъществява от сцинтиграфията – това е изобразяването на тялото. В основата му е визуализацията, дължаща се на радиоактивния разпад на частици, въведени под формата на т.нар. радиофармацевтици в тялото.

Нуклеарната медицина се прилага при функционална диагностика: сцинтиграфия и позитронно-емисионна томография; диагностика in vitro: радиоимунология; лечение на рак на щитовидната жлеза с помощта на изотопа 131I.

С развитието на съвременната медицина с помощта на нуклеарната медицина могат да се изследват всички органи.

Затова специалистите по нуклеарна медицина трябва да владеят различни диагностични и терапевтични нуклеарномедицински методи.

Add a Comment