Медицинска сестра

Медицинска сестраМедицинска сестра е професия в България, която се изпълнява от лице с висше образование, получило диплом от висше училище.

Медицинската сестра работи съвместно и във взаимодействие с лекаря, като изпълнява отговорни задачи в различни сектори на здравеопазването, полагайки комплексни грижи за физическото, психическото и социалното здраве на населението.

Извършва превантивна дейност, свързана със социално значимите заболявания.

Сестринството е дисциплина, фокусирана в подпомагането на човека, семейството или общността в достигането или поддържането на оптимално здраве и живот. Модерните дефиниции определят сестринството като науката и изкуството, която се фокусира върху поддържането на  качеството на живот, което е индивидуално за всеки човек и е изградено на базата на неговия житейски опит.

Сестринството е приложно практическа наука с уникална структура на познанието, която използва принципи от физическите, биологическите и поведенческите науки.

Add a Comment