Медицинска онкология

Медицинска онкологияМедицинската онкология (химиотерапия) – една от най-бързо развиващите се сфери на медицинското познание и наука, което от своя страна налага непрекъснатото усъвършенстване на професионалните знания и умения.

Медицинската онкология е самостоятелна специалност, изключително специфична и сложна като обем и информация. Тя се нарича по традиция и за краткост химиотерапия.

Химиотерапията води началото си от двете световни войни, когато е установено, че войници, обгазени с бойни отровни вещества имат намален брой на белите кръвни телца. В последствие това дава основание при болни от левкемия да се прилагат малки концентрации от тях, за да се контролира ексцесивният брой на левкоцитите.

В себе си медицинската онкология представлява системно лекарствено лечение и е груба грешка с името й да се намесват и други медицински специалности, което често е проблем на правилното разбиране. В нея няма и не може да има хирургия, лъчелечение или която и да било медицинска специалност, с отношение или без, към общото /комплексно/ лечение на болните от рак.

Add a Comment