Лъчетерапия

ЛъчетерапияЛъчетерапия, лъчева терапия, лъчева онкология – това е обработка с йонизиращо лъчение (Х-лъчи, гама лъчи, бета лъчи, неутронна радиация, греди частици от медицинското газта). Тя се използва предимно за лечение на рак.

Целта на радиационната терапия е да унищожи клетките, които съставляват патологично цел, като например тумор. Основната причина за „смъртта“ на клетките, което означава не само разпад и дезактивация, води до нарушение на тяхната ДНК.

Нарушаването на ДНК може да бъде следствие както пряко унищожение на молекулните връзки от йонизация на ДНК атома, така и косвено – от радиолизата на водата, основен компонент на клетъчната цитоплазма. Йонизиращите лъчения взаимодействат с водните молекули, за да образуват пероксид и свободни радикали, които действат на ДНК.

Най-честата причина за назначаването на лъчетерапия е наличието на туморни образования.

Add a Comment