Лицево-челюстна хирургия

Лицево-челюстната хирургияЛицево-челюстната хирургия е медицинска специалност, която могат да специализират лекари, преминали базово обучение по медицина.

Хирургичните интервенции, които се провеждат в лицево-челюстната област, поставят изключително високи изисквания.

Специалистите по лицево-челюстна хирургия трябва да усвоят принципите на общата и специалната хирургия, както и специфичните особености на хирургичното лечение на заболяванията на лицево-челюстна хирургия и шията.

Специалистите по лицево-челюстна хирургия имат познания от определен каталог от задължителни общохирургични и специални оперативни интервенции.

Add a Comment