Клинична патология

Клинична патологияКлиничната патология е специалност, при която чрез изследване на починали болни или на човешки клетки, тъкани и органи се установяват причините за заболяванията и смъртта.

В Европа патоанатомията се развива приблизително от 240 години. Фундаменталният труд на Моргани определя иновацията в медицината – да бъдат изследвани постмортем починалите болни, за да се разкрива причината за тяхната болест и смърт.

Навлизането на цитологичните, хистохимични, имунологични и молекулярно-генетични методи на изследване; ендоскопската техника за вземане на биопсии са революционни във всяко отношение. Те превръщат окончателно патологията в клинична дисциплина с особено значение.

Add a Comment