Клинична фармакология

Клиничната фармакологияКлинична фармакология е специалност, която се занимава с действието на медикаментите при прилагането им върху хора (фармакотерапия).

Клиничната фармакология обезпечава провеждане на научно-дизайнирани клинични проучвания, чиито резултати стоят в основата на терапията, основана на доказателства.

Специалистът по клинична фармакология и терапия трябва да може да осигури съвременна ранна диагноза на нарушенията, свързани със заболяванията на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система, проследяване на ефекта от приложеното лечение, контрол на динамиката на болестния процес, ефективна профилактика, оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.

Add a Comment