Коремна хирургия

Гинекология и коремна хирургияГинекология и коремна хирургия представлява съвкупност от компетенции и умения, които се реализират в лечебно-диагностична, профилактична, методична, експертна, научна и преподавателска дейност по отношение на физиологичните процеси, оплождане, бременност, раждане и следродов период, съзряване, циклична функция и стареене на женската репродуктивна система, патологичните отклонения в тези процеси, други заболявания, засягащи женската репродуктивна система.

Повечето медицински дейности в гинекологията са хирургични. Специалистът по гинекологична и коремна хирургия трябва да е усвоил някои базови знания и умения, присъщи на специалността обща хирургия.

Гинекологичната и коремна хирургия е специалност, която се занимава с хирургичното лечение на заболявания и увреждания на бременните, както и стените на коремната кухина.

Add a Comment