Висцерална хирургия

Висцерална хирургияВисцерална хирургия е част от хирургията и изисква придобиването на многопосочни и всеобхватни познания, даващи право на практическа дейност в областта на общата, на спешната хирургия и на голяма част от коремните операции.

Хирургът обаче трябва да получи допълнително обучение, за да овладее нарастващ брой сложни операции в хирургията на панкреаса, черния дроб, жлъчната система, стомашно-чревния тракт, лапароскопските намеси, трансплантацията на органи и пр. Поради това в последните 20 години в много страни се наложи новата специалност Висцерална хирургия.

Висцералната хирургия обхваща познания, технически умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на хирургичните болести на хранопровода, органите в коремната кухина, ендокринните органи, предната коремна стена и ретроперитонеалното пространство. Научната база включва болестите на предната коремна стена, перитонеума, стомашно-чревния тракт, ануса и перианалното пространство, черния дроб, жлъчната система, панкреаса и далака, ендокринните органи (независимо от тяхната локализация), ретроперитонеума и лежащите в него органи.

Add a Comment