Вирусология

вирусологияВирусологията (от лат. virus – отрова и logos – наука) е наука, която пряко се занимава с изучаването на вирусите.

Вирусологията изследва точните механизми и начин на функциониране на вирусите в живата клетка.

Вирусологията е млада наука, която се развива паралелно с развитието на молекулярната биология. През последните 10 години самата наука бележи забележителен успех, съсредоточавайки в себе си ресурси, за изучаването и унищожаването на вирусните агенти по човека, животните и растенията.

Наличието на вируса (като нов вид причинител) се установява през 1892 г. от руски учен Ивановски. След години на изследвания на заболявания на тютюневи растения в експлоатация, той заключава, че болестта се причинява от „бактерии, преминаващи през филтър и  не са в състояние да растат върху изкуствен субстрат.“

Add a Comment