Анестезиология

анестезиология

Анестезиология (от древногръцкия Ἀν – отрицателна представка, αἴσθησις – чувствителност и λόγος – учение) – клон на медицината, който се занимава със средствата и методите за осигуряване на анестезия. Или загуба на чувствителност, включително болка в различни състояния, травми, хирургични процедури.

Анестезиологията е тясно свързана с реанимация. От своя страна анестезиологът трябва да отговоря на предизвикателствата за поддържане на живота (дишане, циркулация) по време на анестезия.

Първоначално е част от операция, но впоследствие анестезиологията става самостоятелна наука. Традиционно, ръка за ръка с анестезиологията, върви и реанимацията.

В чисто практически план анестезиологията решава една основна задача – как да се гарантира безопасността на пациентите във всички фази на хирургичното лечение чрез предотвратяване и намаляване отговора на организма към нараняване и неговото възстановяване на нарушените му функции.

Add a Comment